Ziekenhuizen bijna geen contracten met Zorgverzekeraars

Geplaatst op 17-03-2012

Het aantal ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra (ZBC) dat voor 2012 een zorgcontract heeft afgesloten met de zorgverzekeraar is vooralsnog bedroevend laag. Uit een inventarisatie van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat slechts enkele en 6 zelfstandige behandelcentra.

De ZBC’s deden dat overigens maar voor één behandeling. Van minister Schippers moeten de ziekenhuizen voor 1 april een contract hebben met de zorgverzekeraar. Hoewel de onderhandelingen in sommige gevallen al in een ver stadium zijn, is nog bijna nergens een handtekening gezet. Als de ziekenhuizen op 1 april geen contract hebben afgesloten, krijgen zij de behandelingen uit 2012 niet vergoed waardoor ze in financiële problemen kunnen komen. Ook patiënten zouden daarvan de dupe kunnen worden.

Het is niet nieuw dat de inkoopcontracten in maart van het volgende jaar nog niet rond zijn. Wat wel nieuw is, is dat ziekenhuizen die niet op tijd hun contract hebben afgerond, dit jaar grotere risico´s lopen. Sinds 2012 is er geen vangnet meer en zorgverzekeraars zijn alleen bereid ziekenhuizen die al een afspraak hebben gemaakt een voorschot te geven.

Fysiotherapie & Wetenschap Leiden

Ziekenhuis

Zorgverzekeraar

Contract

Corpus Mentis
Centrum voor Fysiotherapie & Wetenschap
Herenstraat 39
2313 AE Leiden
071 - 889 14 35
Fysiotherapie Leiden
Email praktijk: info@corpusmentis.nl
Email cursussen: cursus@corpusmentis.nl