Welke zorgverzekeraars weigeren aanvullende verzekering bij patienten met Reuma

Geplaatst op 28-03-2012

Het Reumafonds onderzoekt hoeveel patiënten gestopt zijn met fysiotherapie. Bij het fonds zijn duizenden reacties binnengekomen van reumapatiënten die zich niet meer laten behandelen, nu ze de kosten zelf moeten betalen. Sinds 1 januari wordt fysiotherapie voor zes reumatische aandoeningen niet meer vergoed door de basisverzekering. Het reumafonds heeft nu met een meldpunt op het internet in kaart gebracht hoeveel mensen nu geen gebruik meer maken van fysiotherapie. Afhankelijk van de uitkomsten zal het fonds met zorgverzekeraars en de politiek in gesprek gaan.

Hogere kosten
Van de 2,3 miljoen mensen met reuma en artrose heeft bijna de helft dusdanige klachten dat zij gebruik maken van fysiotherapie, stelt directeur Lodelijk Ridderbos van het Reumafonds. “Mede daardoor hebben deze mensen een behoorlijke kwaliteit van leven en kunnen zij vaak blijven deelnemen aan het arbeidsproces.” Het fonds vermoedt dat 300.000 mensen met ernstige reumatische klachten geen fysiotherapie meer zullen krijgen, omdat ze de behandeling niet zelf kunnen betalen.

Ridderbos verwacht dat er nu een groter beroep wordt gedaan op de tweedelijnszorg, zoals ziekenhuizen. “Dat zou betekenen dat de bezuinigingsmaatregel op de langere termijn meer kost dan het oplevert.” Ook wil het fonds nagaan welke zorgverzekeraars patiënten weigeren die zich aanvullend willen verzekeren voor fysiotherapeutische behandeling.

Fysiotherapie & Wetenschap Leiden

Politiek

Zorgverzekeraar

Contract

Corpus Mentis
Centrum voor Fysiotherapie & Wetenschap
Herenstraat 39
2313 AE Leiden
071 - 889 14 35
Fysiotherapie Leiden
Email praktijk: info@corpusmentis.nl
Email cursussen: cursus@corpusmentis.nl