Studenten willen goede zorgverzekeraar

Geplaatst op 11-12-2012


Naast de feestdagen staat december traditioneel ook in het teken van het over­stappen van zorgverzekeraar. Bijna de helft van de studenten is zich echter niet bewust van dit overstapseizoen en een nog groter deel is nog nooit overgestapt. Ook wordt er weinig gebruik gemaakt van kortingsmogelijkheden. Dit blijkt uit een onafhankelijke enquête over kennis en gedrag met betrekking tot zorgverzekeringen, afgenomen onder ruim 500 studenten.

Overstapperiode onbekend
Een groot deel (42%) van de studenten heeft geen idee dat ze van half november tot eind december hun verzekering op kunnen zeggen en tot 1 februari kunnen overstappen. Dit verlaagt de kans dat studenten in deze periode überhaupt op zoek zullen gaan naar een goedkopere zorgverzekering. Van de studenten van 18 jaar en ouder is 65 procent ook nog nooit overgestapt van verzekeraar. De geringe kennis beperkt zich echter niet tot het overstapseizoen.

Weinig gebruik van studentenkortingen
Via studentenverenigingen, vakbonden of onderwijsinstel­lingen kunnen studenten zich verenigen als groep. Toch is maar een klein percentage van de studenten aangesloten bij een collectieve zorgverzekering. Een totaal van 93 procent laat deze collectiviteitskorting liggen.

Ook andere studenten­kortingen worden door een grote groep niet benut. Van de stu­denten weet 29 procent helemaal niet van het bestaan van speciale studentenzorgverzekeringen af. De `arme studenten` hebben blijkbaar niet veel behoefte aan een zo goedkoop mogelijke zorgverzekering. Ruim een kwart van de ondervraagden weet niet eens hoe hoog zijn maandelijkse premie is.

Desinteresse eigen risico en polisvormen
Het verschil tussen een natura- en restitutiepolis is maar bij een op de vijf studenten bekend. Ook het vrijwillig eigen risico is niet iets waar studenten veel interesse in lijken te hebben. Het is opvallend dat meer dan de helft van de studenten (54%) over dit vrijwillig eigen risico zelfs nog nooit nagedacht heeft. Bijna veertig procent kon de vraag of hij een eigen risico had en hoe hoog zijn eigen risico was dan ook niet beantwoorden. Het verhogen van het eigen risico is blijkbaar toch geen bespaaroptie waar veel studenten voor kiezen. Slechts 14 procent heeft dit bewust gedaan.

Fysiotherapie & Wetenschap Leiden

Politiek

Zorgverzekeraar

Corpus Mentis
Centrum voor Fysiotherapie & Wetenschap
Herenstraat 39
2313 AE Leiden
071 - 889 14 35
Fysiotherapie Leiden
Email praktijk: info@corpusmentis.nl
Email cursussen: cursus@corpusmentis.nl