Stress maakt mannen socialer

Geplaatst op 23-05-2012

Hoewel altijd gedacht werd dat mannen agressief worden van stress, blijken ze zich ook socialer te gedragen onder stressvolle omstandigheden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universität Freiburg. Als dieren en mensen last hebben van stress, vertonen ze de 'vecht of vlucht-reactie': het lichaam maakt zich klaar voor actie.
In de jaren '90 ontwikkelden wetenschappers de theorie dat vrouwen zich bovendien sociaal gedragen onder stress. Ze proberen zich te beschermen en vriendschap te sluiten. Mannen zouden juist agressief worden van stress. Dr. Bernadette von Dawan weerlegt deze theorie: "Mannen vertonen ook sociaal gedrag als een direct gevolg van stress."

Stressvolle opdracht
Het team ontwikkelde een methode om stress te veroorzaken in een groep met behulp van een opdracht waarbij mensen in het openbaar moesten spreken. De onderzoekers bekeken de impact van deze stressvolle taak op sociaal gedrag door middel van spellen waarbij interactie nodig was. Hierbij keken ze naar positief sociaal gedrag, zoals vertrouwen en delen en negatief sociaal gedrag, zoals straffen.

Positief sociaal gedrag
Gestreste proefpersonen bleken meer positief sociaal gedrag te vertonen dan mensen in een controlegroep die niet in een stressvolle situatie zaten. Het negatieve sociale gedrag werd niet beïnvloed door stress. "We wisten al dat positief sociaal contact met iemand die je vertrouwt voorafgaand aan een stressvolle situatie de stressreactie vermindert. Blijkbaar zit deze strategie zo in mensen verankerd dat ze hun stressreactie ook met behulp van positief sociaal gedrag veranderen tijdens het ervaren van stress", aldus Markus Heinrichs.

Fysiotherapie & Wetenschap Leiden

Hormonen

Psychologie

Stress

Corpus Mentis
Centrum voor Fysiotherapie & Wetenschap
Herenstraat 39
2313 AE Leiden
071 - 889 14 35
Fysiotherapie Leiden
Email praktijk: info@corpusmentis.nl
Email cursussen: cursus@corpusmentis.nl