Schippers stopt keuzevrijheid in de zorg

Geplaatst op 14-02-2013

Schippers heeft een motie ingediend waarmee zij wil bereiken dat natura zorgverzekeraars geen vergoeding meer hoeven te geven voor niet gecontracteerde zorg. Hiermee geeft zij te kennen dat zij kwaliteit kan borgen met gecontracteerde zorg.

Keuzevrijheid eigen gezondheid
Voor patienten betekent het gebrek aan keuzevrijheid minder beslisrecht over het eigen lichaam. Je moet de medicijnen of operatie accepteren die de zorgverzekeraar heeft ingekocht of de praktijk en ziekenhuis bezoeken die in het rijtje gemeld staat. Hiermee lijkt een einde te komen aan de marktwerking.Vele zorgverleners, instanties, praktijken en ziekenhuizen komen reeds met protesten.

Restitutie verzekering
De enige mogelijkheid om wel zelf beslisrecht over eigen lichaam te behouden is het afsluiten van een restitutie verzekering. Deze zijn in 2013 nog niet veel duurder dan natura zorgverzekeraars. De verzekeringen kunnen echter pas aan het eind van dit kalenderjaar veranderd worden.

Petitie Keuzevrijheid Eerstelijnszorg

Fysiotherapie & Wetenschap Leiden

Politiek

Zorgverzekeraar

Zorg

Corpus Mentis
Centrum voor Fysiotherapie & Wetenschap
Herenstraat 39
2313 AE Leiden
071 - 889 14 35
Fysiotherapie Leiden
Email praktijk: info@corpusmentis.nl
Email cursussen: cursus@corpusmentis.nl