Overgewicht / Obesitas Leiden

Geplaatst op 10-08-2009

De incidentie (ontstaan) en prevalentie (aanwezigheid) van overgewicht nemen zowel in Nederland als in de gehele wereld toe. Inactiviteit en veel eenzijdige hoog energetische consumpties (positieve energiebalans) zijn hier debet aan en leiden tot een toename van het lichaamsgewicht.
Overgewicht leidt primair tot moeilijker functioneren in het dagelijks leven maar brengt ook risico’s als chronische aandoeningen met zich mee.
Bij ernstig overgewicht (Obesitas) moet gedacht worden aan een verhoogde kans op onder andere D.M. type II (niet aangeboren suikerziekte) en cardiovasculaire problematiek (hart en bloedvaten).
 
In Leiden wordt momenteel door Cello huisartsen en Corpus Mentis een behandelprotocol gebruikt ter voorkoming en behandeling van overgewicht. Deze geïntegreerde aanpak van fysiotherapie (inspanningsfysiologisch) en een verandering van voeding / eetpatroon (energieopname) is gericht op de oorzaak van het overgewicht.
 
Mocht u vragen hebben over dit protocol kunt u gerust contact opnemen.
Corpus Mentis
Centrum voor Fysiotherapie & Wetenschap
Herenstraat 39
2313 AE Leiden
071 - 889 14 35
Fysiotherapie Leiden
Email praktijk: info@corpusmentis.nl
Email cursussen: cursus@corpusmentis.nl