Norm gezond bewegen en MET-waarde

Geplaatst op 12-01-2016

 In het begin van de 18e eeuw beschreef de eerste arbeidsgeneesheer Ramazzini de negatieve gezondheidseffecten van zittende beroepen. Hij merkte op dat de ‘running postmen’ (berichten bezorgers) bepaalde gezondheidsproblemen niet hadden, terwijl de schoenmakers, klerenmakers en andere zittende beroepen hier wel mee kampten. Tot het eind van de 19e eeuw was fysieke inspanning onderdeel van het dagelijks leven om te kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. 

Technologische vooruitgang
Mede door de technologische vooruitgang zijn we inactiever geworden. Echter de laatste decennia lijkt het erop dat het aantal inactieve mensen afneemt. Deze afname komt voornamelijk doordat we bewust zijn geworden van de gezondheidswinst die te behalen is met fysieke inspanning en we hierdoor meer zijn gaan bewegen in onze vrije tijd. Toch staat dit haaks op de toename van het aantal mensen met overgewicht en andere chronische aandoeningen. Er zijn mogelijk twee oorzaken voor dit fenomeen. Ten eerste is door de technologische vooruitgang de mensheid in staat om met een minimaal energieverbruik de dagelijkse bezigheden te doen en zich te voorzien van de eerste levensbehoeften. Daarnaast leiden meer mensen een zittend beroepsleven. Hierdoor neemt de totale energievraag van ons lichaam af, ondank dat we steeds meer zijn gaan bewegen in onze vrije tijd. We zijn per saldo dus niet actiever. Dit met alle gezondheidsrisico’s van dien.

Norm gezond bewegen 
Fysieke inspanning beïnvloedt bijna alle systemen in ons lichaam. Het leiden van een actief leven is geen modeverschijnsel maar het is een terugkeer naar onze evolutionaire manier van leven, namelijk een actief bestaan. Inactiviteit is onnatuurlijk en resulteert in negatieve aanpassingen van ons lichaam die weer kunnen leiden tot allerlei chronische ziekten. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat matig intensief inspannen voor minstens 30 minuten per dag, 5 of meer dagen per week, het risico op chronische aandoeningen verlaagt. Dit is de norm voor gezond bewegen. Maar wat is matig intensief inspannen? 

MET-waarde 
Het energieverbruik van ons lichaam en daarmee de stofwisseling wordt uitgedrukt in ‘metabolic equivalent’ (MET). De MET-waarde wordt uitgedrukt in verbruik van zuurstof per kg lichaamsgewicht per minuut. 1 MET staat gelijk aan het energieverbruik in rust. Volgens de norm gezond bewegen is matig intensief inspannen voor een volwassen persoon een MET-waarde tussen de 4-6,5 METs. Voor kinderen is dit 5-8 METs en voor 55-plussers geldt een MET-waarde van 3-5 METs. 

Zie onderstaande tabel voor de activiteiten die horen bij de MET-waarde.

Activiteiten MET-waarde 
Rusten, liggen, zitten, eten, spreken   1,0 
Afwassen, strijken                                   2,5 
Schoonmaak huishouden                     3,0 
Gras maaien                                            6,0 
Typen                                                         1,5 
Piano spelen                                           2,5 
Auto rijden                                                2,0 
Wandelen—4 km/h                                3,0 
Wandelen—5 km/h                                4,0 
Fietsen—12 km/h                                   4,0 
Fietsen—16 km/h                                   6,5 
Fietsen—22 km/h                                 10,0 
Joggen—10 km/h                                 10,0 
Hardlopen—13 km/h                           13,5 
Volleybal, zaal                                          6,0 
Tennis, single                                          7,5 
Hockey, veld                                             8,0 
Zwemmen (crawl) 1 km/h                     5,0 
Zwemmen (crawl) 3 km/h                   20,0 
Schaatsen, algemeen                           7,0

Fysiotherapie & Wetenschap Leiden

Sport

Overgewicht

Beweging

Corpus Mentis
Centrum voor Fysiotherapie & Wetenschap
Herenstraat 39
2313 AE Leiden
071 - 889 14 35
Fysiotherapie Leiden
Email praktijk: info@corpusmentis.nl
Email cursussen: cursus@corpusmentis.nl