Hartfalen vaak niet herkend

Geplaatst op 10-05-2012

Artsen herkennen hartfalen bij tachtigplussers niet. Ook is er vaak gebrek aan kennis over hoe ouderen reageren op medicijnen tegen hartfalen. Dat blijkt uit het proefschrift van klinisch geriater Irène Oudejans.

Regelmatig krijgen de ouderen niet de juiste behandeling, omdat de artsen hartfalen niet als dusdanig herkennen. Vaak worden de symptomen aangezien voor ouderdomskwalen. Het komt veelvuldig voor dat de ouderen ook andere kwalen hebben, waardoor het hartfalen alleen maar meer schadelijke effecten heeft. De helft van de tachtigplussers met hartfalen overlijdt binnen 3 jaar.  

Checklist

Daarom heeft Oudejans op basis van haar onderzoek een checklist ontwikkeld, waardoor hartfalen makkelijker herkend wordt. De behandeling loopt echter ook spaak, doordat medicijnen soms averechts werken. ''Er is weinig bekend over de werking en bijwerkingen bij ouderen. De medicijnen worden getest op mensen die, buiten hun hartfalen, gezond zijn.

Ouderen hebben vaak ook andere kwalen, waardoor de medicatie bijwerkingen kan hebben zoals bijvoorbeeld nierfalen''.

Fysiotherapie & Wetenschap Leiden

Eerstelijn

Hart- en vaatziekten

Corpus Mentis
Centrum voor Fysiotherapie & Wetenschap
Herenstraat 39
2313 AE Leiden
071 - 889 14 35
Fysiotherapie Leiden
Email praktijk: info@corpusmentis.nl
Email cursussen: cursus@corpusmentis.nl