Hart patienten ondergaan te weinig hartrevalidatie

Geplaatst op 09-03-2012

Een meerderheid van de hartpatiënten in Nederland krijgt onvoldoende revalidatie. Jaarlijks worden in Nederland meer dan 100.000 mensen opgenomen na een hartinfarct of voor een hartoperatie of een preventieve dotterbehandeling. Minder dan een derde van deze mensen krijgt hartrevalidatie.

Overlevingskans

Door hartrevalidatie daalt de sterftekans van hartpatiënten, stijgt hun kwaliteit van leven en vermindert het risico op een nieuw hartinfarct of een nieuwe ziekenhuisopname.

Verwijzing

Dat niet iedereen hartrevalidatie krijgt, heeft verschillende oorzaken. Uit eerder onderzoek bleek al dat verwijzing vanuit klinieken beter kan. Alle patiënten zouden na een infarct of operatie bij ontslag automatisch een intakeafspraak voor hartrevalidatie moeten krijgen. In de praktijk gebeurt dat niet.

Fysiotherapie & Wetenschap Leiden

Politiek

Hart- en vaatziekten

Corpus Mentis
Centrum voor Fysiotherapie & Wetenschap
Herenstraat 39
2313 AE Leiden
071 - 889 14 35
Fysiotherapie Leiden
Email praktijk: info@corpusmentis.nl
Email cursussen: cursus@corpusmentis.nl