Gezondheidszorg voor Illegale vluchtelingen

Geplaatst op 03-01-2012

Naar schatting verblijven er, van de 1.9-3.8 miljoen vluchtelingen in Europa tussen de  75.000 en 185.000 vluchtelingen in Nederland. De groep vluchtelingen laat zich omschrijven als een groep mensen aan wie geen verblijf is toegekend in het land waar zij op dat moment tijdelijk verblijven. Reden voor hun vertrek naar Nederland varieert van persoonlijke-, economische- tot politieke redenen. Een deel van deze groep heeft met diverse gezondheidsproblemen te kampen welke zich op het moment van hun tijdelijke verblijf voordoen.

Vluchtelingen in de Randstad
Dit onderzoek heeft betrekking op de vluchtelingen uit de provincie Zuid-Holland. Deze actualiteit heeft te maken met de veranderingen van het politieke klimaat alsmede de huidige veranderingen binnen de vergoedingen in de gezondheidszorg. De Verandering van het huidige politieke klimaat lijkt te dreigen tot het illegaliseren van het bieden van gezondheidszorg aan illegale vluchtelingen. Dit heeft invloed op de wijze van behandeling van deze kwetsbare groep. Er is hierbij weinig transparantie over de vergoedingen voor behandelingen aan deze groep mensen. Sluiten de behandelingen die beschikbaar worden gesteld wel aan op de verwachtingen van de deze groep? Krijgt een cliënt wel de juiste aandacht en zorg die hij of zij daadwerkelijk nodig heeft? Zo niet, wat verwacht de illegale vluchteling van zijn of haar hulpverlener? Komen deze verschillende hulpvragen in de praktijk naar voren; waarom wel of juist niet?

Dit onderzoek zal als Bachelorthesis Sociaal Pedagogische Hulpverlening door Mw. L. Gieles in samenwerking met Corpus Mentis uitgevoerd worden vanaf 1 januari 2012.

Vergoeding Fysiotherapie voor vluchtelingen in Nederland

Corpus Mentis
Centrum voor Fysiotherapie & Wetenschap
Herenstraat 39
2313 AE Leiden
071 - 889 14 35
Fysiotherapie Leiden
Email praktijk: info@corpusmentis.nl
Email cursussen: cursus@corpusmentis.nl