Friesland Achmea moet reageren op de Sionsberg

Geplaatst op 05-08-2012

"Red De Sionsberg" heeft nogmaals een zeer dringend beroep op zorgverzekeraar De Friesland-Achmea, de inspectie IGZ en het bestuur van De Sionsberg gedaan. Zowel aan Mw Monissen van De Friesland Achmea als aan bestuurder J.Wagenaar van De Sionsberg als ook aan de inspectie, zijn brieven gestuurd waarin een oproep wordt gedaan om het plan van de geboortezorg, dat in mei opgesteld is door het bestuur van De Sionsberg te accepteren en de onnodige sluiting van de geboortezorg in De Sionsberg niet door te laten gaan.

De kwaliteit van de geboortezorg en de kinderverpleegafdeling kan met dit plan ook in de toekomst gegarandeerd worden, bovendien ziet dat plan er financieel gunstig uit. Tot nu toe heeft De Friesland-Achmea om onduidelijke redenen geweigerd dit plan, dat van groot belang is voor goede en veilige zorg voor barende moeders, voor veilige zorg dichtbij voor onze kinderen en voor het voortbestaan van De Sionsberg, te bekijken! Dit tot ongenoegen van de actiegroep, de verloskundigen en het verplegend personeel van De Sionsberg.

Advies Zorgverzekeraar

Fysiotherapie & Wetenschap Leiden

Zorgverzekeraar

Corpus Mentis
Centrum voor Fysiotherapie & Wetenschap
Herenstraat 39
2313 AE Leiden
071 - 889 14 35
Fysiotherapie Leiden
Email praktijk: info@corpusmentis.nl
Email cursussen: cursus@corpusmentis.nl