Dietist veel minder consulten

Geplaatst op 14-02-2012

Het aantal consulten bij de diëtist is daardoor gehalveerd. Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD). De grootste diëtenorganisatie van Nederland LIV ging vorige week failliet. En ook andere diëtistenorganisaties zien de toekomst somber in. Patiënten met luchtweg- of slikklachten, allergieën, diabetes of hart- en vaatziekten krijgen nog maar vier uur advies vergoed.

Ondervoeding
Maar andere patiënten waarvoor ondervoeding dreigt, zoals kankerpatiënten en ouderen, krijgen helemaal geen vergoeding meer. Ondervoeding leidt tot meer bezoek aan de huisarts, meer medicijngebruik en een verhoogde kans op opname in een ziekenhuis, verzorgings- of verpleeghuis.

Meer kosten
Volgens de NVD ziet minister Schippers van Volksgezondheid over het hoofd dat verwijzing naar een diëtist een medische reden heeft. De vereniging verwacht dat de bezuinigingen op den duur alleen maar tot meer kosten zullen leiden. Schippers hoopte dat de zorgverzekeraars de vergoeding zouden opnemen in aanvullende verzekeringen, maar dat is vrijwel niet gebeurd.

De minister laat via haar woordvoerder wel aan de krant weten dat diëtisten een belangrijke functie hebben. "Maar juist om dure medische ingrepen te kunnen blijven vergoeden, is de afweging geweest of mensen dieetadvisering voor eigen risico en rekening kunnen dragen. Zo geldt voor de bestrijding van kanker dat we maandelijks vele en dure nieuwe medicijnen en behandelingen tot het pakket toelaten."

Fysiotherapie & Wetenschap Leiden

Politiek

Zorg

Corpus Mentis
Centrum voor Fysiotherapie & Wetenschap
Herenstraat 39
2313 AE Leiden
071 - 889 14 35
Fysiotherapie Leiden
Email praktijk: info@corpusmentis.nl
Email cursussen: cursus@corpusmentis.nl