Aantal apotheken afgenomen

Geplaatst op 21-01-2013

 Het aantal openbare apothekers is volgens de Nederlandse Zorgautoriteit in twee jaar sterk afgenomen. Vorig jaar sloten 46 apotheken hun deuren en openden slechts negen zaken. In 2011 beëindigden 92 apotheken hun praktijk en kwamen er 21 apotheken bij. Per saldo verminderde het aantal apotheken de afgelopen twee jaar met 108.

Dat staat in de concept-marktscan van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Volgens de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK), die in dit PW meldt dat het aantal openbare apotheken in 2012 per saldo met zestien is afgenomen, is het verschil te verklaren doordat de NZa een andere bron hanteert (Kamer van Koophandel) en een andere definitie heeft (inclusief apotheekhoudende huisartsen). Ook is de peildatum van de NZa (augustus 2012) anders dan die van de SFK.

Eind volgende maand publiceert de NZa haar definitieve rapportage over de extramurale farmacie. In de scan bekijkt de zorgautoriteit recente ontwikkelingen, met name de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid. Slechts vijf van de 138 apotheken die in 2011 en 2012 verdwenen, gingen failliet, aldus de NZa. De zorgautoriteit geeft in haar marktscan geen recente cijfers over het aantal assistenten en het ondersteunend personeel. In 2011 steeg dat nog met respectievelijk 255 en 338 personen.

Het personeel in de apotheek is de laatste jaren wel veel harder gaan werken. Handelde in 2006 een gemiddelde apothekersassistent nog 14.000 voorschriften af, in 2011 waren dat er 22.000. In de concept-marktscan geeft de NZa ook een beeld van de contractering van zorgprestaties door verzekeraars. Zo worden de prestaties vier en vijf – begeleiding bij opname en ontslag uit ziekenhuizen – door geen enkele zorgverzekeraar standaard als aparte prestatie gecontracteerd.

Wel worden die bij een beperkt aantal apothekers – 2 à 5% – individueel ingekocht. Prestaties twee en drie zijn gecontracteerd bij ruim de helft van de responderende apotheekhoudenden. De prestaties zes tot en met tien zijn slechts bij 1 à 2% als aparte prestatie ingekocht. Apothekers melden dat de contractvoorstellen van de zorgverzekeraars laat komen. In 71% van de gevallen kwam het definitieve contractvoorstel voor 2012 pas in december 2011. In een kwart van de gevallen kwam het definitieve voorstel zelfs na 1 januari of kreeg de apotheker nooit antwoord.

PW

Fysiotherapie & Wetenschap Leiden

Medicijnen

Marktwerking

Zorgverzekeraar

Corpus Mentis
Centrum voor Fysiotherapie & Wetenschap
Herenstraat 39
2313 AE Leiden
071 - 889 14 35
Fysiotherapie Leiden
Email praktijk: info@corpusmentis.nl
Email cursussen: cursus@corpusmentis.nl